Τρόποι Πληρωμής

Έχετε τη δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου τιμήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

Α) Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Β) Μέσω Viva Wallet

Οι τραπεζικές συναλλαγές είναι απόλυτα ασφαλείς.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται σε ανωτέρα βία.